Memoryspeaker is het initiatief van geheugentrainer Rick de Jong.

Rick is een ervaren trainer op het vlak van persoonlijke ontwikkeling met altijd de nadruk op het menselijk geheugen.

Ook traint hij een kleine twintig jaar gericht zijn eigen geheugen. Hiermee heeft hij zich opgewerkt tot de top van de wereld in de geheugentechniek.

In al de jaren van ervaring is altijd nagedacht over hoe de geheugentechniek van toegevoegde waarde kan zijn in het dagelijks leven. Het resultaat van dit denkwerk krijgt zijn vorm en uitwerking in Memoryspeaker.

Het uitgangspunt van Memoryspeaker is dat onze gedachten onze herinneringen zijn.

We hebben de hele dag door gedachten. Soms spreken we deze uit maar meestal hebben we gedachten stilletjes in ons hoofd.

De gedachten in jouw bewustzijn komen uit het (langetermijn-)geheugen. Jouw gedachten is jouw geheugen. En deze gedachten in het heden, kunnen bewerkt worden voor herinneringen in de toekomst.

De geheugentechniek is de meest effectieve wijze om controle te krijgen over jouw geheugen. En als onze gedachten ons herinneringen zijn, dan is de geheugentechniek ook in te zetten om op een meest effectieve wijze controle te krijgen over jouw eigen gedachten.

Effectief onthouden met een praktisch, nuttig doel

De geheugentechniek kan ingezet worden voor zeer praktische doelen. Juist op die plekken waar een goed functionerend geheugen van belang is. Memoryspeaker heeft een aantal trainingen (met aanvullende begeleiding) waarin de geheugentechniek geleerd wordt voor hele specifieke doelen.

De trainingen specifiek gericht op het onthouden van nuttige informatie zijn het volgende:

  • “leer, memoriseer en vergeet nooit meer”. De training die gericht is op onthouden wat je leert. De geheugentechniek wordt geleerd samen met een strategie om op de meeste effectieve manier lesstof te onthouden. De doelgroep van deze training is de professional die het geleerde in trainingen, cursussen of een complete opleiding wil onthouden. De training is ook uitermate geschikt voor studenten van hbo of universiteit.
  • “Onthoud die naam”. De training die gericht is op het onthouden van de namen van de mensen die je ontmoet. Je leert de geheugentechniek en past deze techniek heel specifiek toe op het onthouden van namen en gezichten. Voor elk individu is dit een vaardigheid van waarde. Maar zeker voor specifieke doelgroepen is dit extra interessant. Zoals mensen uit de sales, politiek of bijvoorbeeld de docent voor de klas.
  • “Memoriseer, presenteer en excelleer”.  De training om uit je hoofd te leren presenteren. Uit je hoofd presenteren maakt je presentatie natuurlijk en krachtig. De geheugentechniek vergroot ook je vertrouwen om voor een groep te staan. Je leert de geheugentechniek en past deze toe op jouw presentatie. Niet alleen leer je hoe jij krachtiger kunt presenteren maar ook hoe je jouw verhaal beter kunt laten beklijven bij het publiek. De doelgroep is heel divers maar natuurlijk heel geschikt voor individuen die regelmatig voor een groep moeten spreken. Denk hierbij aan trainers, sprekers, docenten en politici. Maar eigenlijk iedereen die een presentatie wil verzorgen die het publiek niet gaat vergeten.
  • “Blindtypen met de geheugentechniek”. Deze training is ontwikkeld in samenwerking met trainingsbureau Typ4work. De trainingen worden ook verzorgd door Typ4work. In deze training leer je binnen 5,5 uur blindtypen op basis van de geheugentechniek. Doordat je, met behulp van de geheugentechniek, ook bewust onthoudt waar de toetsen zich op het toetsenbord bevinden zal het automatiseren een stuk sneller gaan. Deze training is bedoeld voor iedereen die blind wil leren typen op een effectieve en snelle wijze.

Controle over je gedachten, geheugen & focus

De geheugentechnieken is uitermate geschikt om informatie te onthouden die voor jou belangrijk is. Dat hebben we hierboven ook uiteengezet. We hebben in de loop der jaren echter ontdekt dat er ook een andere toepasbaarheid is van de geheugentechniek. En deze toepasbaarheid is wellicht nog veel belangrijker dan informatie onthouden.

Onze gedachten zijn onze herinneringen. En als we met de geheugentechniek ons geheugen onder controle kunnen krijgen dan kunnen we dus ook met de geheugentechniek onze gedachten onder controle krijgen. En juist dat, het onder controle krijgen van onze gedachten, is een belangrijk punt in de tijden waarin wij leven.

Onze gedachten staan onder druk

We hebben de hele dag door gedachten in ons hoofd. We praten stilletjes in onszelf en soms communiceren wij ook deze gedachten met onze gesprekspartner(s).

Maar onze gedachten staan onder druk! Allereerst doen we dit zelf. We maken allerlei plannen in ons hoofd. Zoals bijvoorbeeld wat we allemaal willen doen in ons leven. Onze verlangens, onze doelen. Maar ook de dagelijkse klussen, de dingen te doen, schieten regelmatig door ons bewustzijn. Daarnaast verlangen de mensen om ons heen ook veel dingen van ons. De werkgever, de klanten, familie en vrienden. Ook dit heeft zijn invloed op onze gedachten. Bovendien is overal om ons heen commercie, adverteerders die de aandacht willen. Én we leven in een tijd van de informatie-en prikkelovervloed. Allemaal zaken die druk leggen op ons bewustzijn, druk leggen op onze gedachten.

Een beetje gezonde druk is helemaal niet erg. Dit kan zelf de prestaties ten goede komen. We horen en zien echter steeds meer dat de druk op onze gedachten te hoog is. Hoe uit zich dit? Door bijvoorbeeld symptomen zoals aandachtsstoornissen, overprikkeld zijn, gebrekkig geheugen en negatieve stress. Dit kan vervolgens zorgen voor slechte leer-en werkprestaties, te vaak het gevoel van een overvol hoofd, overwerkt voelen, gespannen en als uiterst risico de burn-out.

Als we weten dat onze gedachten onder druk staan met alle risico’s die daarbij horen, dat is het zaak om de controle te krijgen over onze gedachten. En omdat onze gedachten onze herinneringen zijn, is de geheugentechniek een uiterst effectieve wijze om de controle te pakken. Controle over gedachten, geheugen & focus.

Controle over gedachten, geheugen & focus. Onze training

Wij hebben één specifieke training die gericht is op het onder controle krijgen van gedachten, geheugen & focus. Deze trainingen zijn niet gericht op het leren van de geheugentechniek om specifieke informatie te onthouden. Deze trainingen zijn hierboven reeds toegelicht.

Bij de onderstaande training leer je de geheugentechniek om te leren hoe controle te krijgen én te houden over je eigen gedachten. Het uitgangspunt van onderstaande training is het verkrijgen van mentale rust en een staat van focus om optimale prestaties te kunnen leveren.

Omdat je wel ook de geheugentechniek leert, leer je ook hoe je een sterker geheugen kunt krijgen.

De training:

  • Memorymeditation. In deze training leer je de geheugentechniek in combinatie met enkele meditatietechnieken. Met deze (combinatie van) technieken ga je ervoor zorgen dat je je eigen brein goed leert kennen en je eigen gedachten gaat controleren. De training is erop gericht dat jij mentale rust ervaart in het dagelijks leven en daarbij je aandacht & focus kunt sturen op de zaken die voor jou belangrijk zijn. Om de technieken versterkt te kunnen toepassen worden de technieken verweven in een focusstrategie. Hiermee ontvang je een volledig gereedschapskist om krachtig de controle te pakken én te houden over je gedachten, geheugen & focus.

Wij nodigen iedereen uit om regelmatig onze website te bezoeken. We gaan veel informatie en tips & tricks delen. Allemaal over de onderwerpen controle over je gedachten, geheugen & focus.

Memoryspeaker verzorgt trainingen om nooit meer te vergeten.